ЗАГЛАВИЕ: Качена първа част от Acad
СЪДЪРЖАНИЕ: 24/06/2010: Разглеждат се настройките на работната среда и задаването на acadISO като нов файл по подразбиране.